מגמת פיזיקה

פיזיקה היא חקר הטבע, במובן הרחב ביותר. פיזיקאים חוקרים את התנהגות החומר והאנרגיה, ואת השפעתם על היקום הסובב אותנו. תיאוריות פיזיקליות מתוארות לרוב על ידי משוואות מתמטיות. לתיאוריות מבוססות היטב ניתן להתייחס כאל "חוק פיזיקאלי", אך כמו כל תיאוריה מדעית, ייתכן שהן תשתננה כתוצאה מתצפיות חדשות, ניסויים או תיאוריות משוכללות יותר.
 
 
 
מכניקה 1.5 יח"ל
חשמל ומגנטיות 1.5 יח"ל
פרקי בחירה 1 יח"ל
מעבדה 1 יח"ל