מגמת מדעי המחשב

מסלול הלימודים במגמה :
חלק א' - 3 יח"ל
כיתה י': יחידת לימוד אחת ללימוד תכנות בשפת מחשב ברמה בסיסית.
 
כיתה י"א: שתי יחידות לימוד הכוללות תכנות מתקדם   וזאת בשפה תכנות חדישה –
שפת #C.
 
חלק ב' - 2 יח"ל
 כיתה י"ב: שתי יחידות אלו משלימות את השלוש לחמש יחידות.
.הנושאים הנלמדים:
 עיצוב תוכנה – תכנות ברמה גבוהה 
 הכוללת שיטות ייצוג שונות למידע 
 במחשב ומודלים חישוביים.
 
 
חדש בצפירה מגמת על – מסלול הנדסת תוכנה
 
מסלול הנדסת תוכנה משלב למודי מחשבים עם לימודי מדעים אפשרות של עד 15 יחידות לימוד הבנויות מ:
 
 3-5 יחידות : מגמת מדעי המחשב
 עד 5 יחידות פרוייקט
  3-5 יחידות מדעים: פיזיקה, כימיה או ביולוגיה