מגמת כימיה

מה נלמד?
הכימיה הוא מדע שעוסק ב:
* חומרים והקשר בין המבנה שלהם ותכונותיהם.
* תהליכים המאופיינים בשינוי אנרגיה ובקצב התרחשותם.
* במדע הכימיה אנו מבינים את סביבתנו טוב יותר, כי כל המתרחש בתוכנו ומסביבנו הכל עניין של כימיה!
 
איך נלמד:
הלמידה מגווונת ומשלבת:
* מעבדות – שילוב של מדע עם הפתעה...
* סיורים לימודיים – באחד המפעלים הכימיים בארץ או במכון ויצמן להתנסות במכשור מתקדם בניסויים מיוחדים.
* פעילויות חקר – טיפוח לומדים עצמאיים.
* שימוש במודלים להמחשה והבנת החומר.
* קראית מאמרים – המקשרים בין הכימיה לשימושיה היומיומיים.
* סביבת למידה מתוקשבת.