מגמת היסטוריה מורחב

איך מגיעים לחמש יח"ל בהיסטוריה?
 
שתי יחידות לימוד נלמדות בכיתה י' וי"א. יחידות אלו הן יחידות חובה ואי אפשר לקבל תעודת בגרות בלי להיבחן ולעבור ביחידות אלו.
 
יחידות הרשות:
היחידה השלישית היא על ההיסטוריה של ארצות הברית. היחידה הזו היא פנימית. כלומר, המבחן מחובר ע"י המורה המלמדת והמבחן מתקיים לפני חופשת הפסח.
היחידה הרביעית היא על גטו קרקוב.
היחידה החמישית היא על לבטים ומגמות בעידן האמנציפציה בחברה היהודית.
 
היחידות הרביעית והחמישית הן חיצוניות ותאריך המבחן והשאלון נקבעים ע"י משרד החינוך. יש אפשרות לשנות את הנושאים. ההיקף של חומר הלימוד של כל יחידה הוא בממוצע מאה עמודים.
 
לסיכום,
בהיסטוריה חייבים לגשת לשתי יחידות לימוד. אפשר לעשות שלוש יח"ל ואפשר לעשות חמש יח"ל. יחידות הרשות לא יכולות להחליף את יחידות החובה. היקף החומר ביחידות הרשות הוא מצומצם יותר מיחידות החובה וממוצע הציונים של התלמידות שניגשו בשנים האחרונות היה גבוה.