מגמת ביולוגיה

נושאי הלימוד:
 
בחלק העיוני:
נושאי חובה- אקולוגיה, גוף האדם, התא וחידושים במדע.
נושאי בחירה- תורשה, אבולוציה, חיסון, ביוטכנולוגיה, מיקרוביולוגיה, רביה ועוד.
 
בחלק המעשי:
סיורים ועבודות חקר- ביו חקר.