סדר יום הלימודים

סדר יום הלימודים
ימים א', ב', ה'
יום ג'
יום ד'
8:20 – 8:00
תפילת שחרית בכיתות
 
 
9:05 – 8:20
שיעור ראשון
9:50 – 9:05
שיעור שני
10:05 – 9:50
הפסקה
10:50 – 10:05
שיעור שלישי
11:35 – 10:50
שיעור רביעי
11:40 – 11:35
הפסקה
12:25 – 11:40
שיעור חמישי
13:10 – 12:25
שיעור שישי
13:40 – 13:10
ארוחת צהריים
13:55 – 13:10
שיעור שביעי
14:25 – 13:40
שיעור שביעי
13:55
הסעות הביתה
15:10 – 14:25
שיעור שמיני
 
15:15 – 15:10
הפסקה
15:10
הסעות הביתה
16:00 – 15:15
שיעור תשיעי
 
16:00
הסעות הביתה