הסבר על מגמות הלימוד

הורים יקרים ובנות חביבות!
 
עם סיום פרק הלימוד בחט"ב ופתיחת פרק הלימוד בחט"ע, ברצוננו להציג בפניכם מידע כללי על מתכונת הלימודים והדרישות לבחינת הבגרות, וכן מידע על התהליך כפי שנעשה בחט"ע, באולפנת בנ"ע "צפירה".
 
חוק הזכאות לתעודת הבגרות, מעניק תעודה למי שנבחן במינימום של 22 יח"ל. יחידות החובה לתלמידות במערכת החינוך הדתי הן:
 
מס' יח"ל
מקצוע
מס' יח"ל
מקצוע
2
לשון והבעה
3
מתמטיקה
2
תע"י
2
אזרחות
3
תנ"ך
2
ספרות/מחשבת ישראל
3
שפה זרה
5
תושב"ע
 
 
סה"כ יחידות חובה - 22 יח"ל.
 
על כך יש להוסיף כחובה, מקצוע בחירה בהיקף של 3 יח"ל ויותר, שזהו המקצוע המכונה "מגמה".
 
"ערכה" האקדמאי של תעודת הבגרות נמדד בעיקר על בסיס ממוצע ציונים כולל, כאשר שיטת חישוב הממוצע לוקחת בחשבון הן את הציון הסופי והן את רמת הבחינה (מס' יחידות הבחינה). המקובל בארץ הוא כי האוניברסיטאות משקללות את ציון הבחינה במקצועות ברמה מוגברת תוך הוספת מיטוב (בונוס) לציון.
 
בנוסף על האמור לעיל, הוסיפו האוניברסיטאות דרישות משלהן לתעודת הבגרות כתנאי קבלה לאוניברסיטה. האחת, שאין האוניברסיטאות מכירות בבחינה בשפה זרה ברמה של פחות מ - 4 יח"ל. כמו כן תנאי קבלה לפקולטות במקצועות הריאליים דורשים תעודה בעלת אופי ריאלי, דהיינו - מתמטיקה ברמה של 4 יח"ל ומעלה ומקצוע בחירה ריאלי.
עפ"י האמור לעיל, מעודדת האולפנא את תלמידותיה להיבחן במירב יח"ל הלימוד, עפ"י יכולתה של כל תלמידה.
 
מגמות הבחירה הן:
 
 • ביולוגיה
 • פיזיקה
 • כימיה
 • מחשבים
 • סוציולוגיה + כלכלה
 • סוציולוגיה + פסיכולוגיה
 • גיאוגרפיה
 • מוט"ב
 • מגמת על ספרות קולנוע
 • מגמת על הנדסת תוכנה
 • היסטוריה מוגבר
 • מגמת על מדעים מורחב
 
פתיחתה של כל אחת מהמגמות הנ"ל מותנה ברישום מספר מינימלי של בנות.
 
מגמת משפטים:
 
מגמה חיצונית המיועדת לבנות מצטיינות בנוסף למגמות המוצעות אצלנו. הבנות לומדות בהיקף של 5 יח"ל בעמותה ל"נוער שוחר משפט עברי".
תכנית הלימודים מורכבת מפגישה שבועית אחה"צ, לאחר שעות הלימוד בביה"ס.
התוכנית נמשכת שלוש שנים מכיתה י' עד י"ב.
 
מגמות על:
 
מגמות העל הינן מגמות בהיקף של יותר מ-5 יח"ל.
 
1. הנדסת תוכנה:
 
5 יח"ל מחשבים, 5 יח"ל מדעים (פיזיקה) ובנוסף 1-5 יחידות הגשה פרוייקט סיום במחשבים.
תכנית זו מאפשרת לבנות מצטיינות ללמוד מקצוע מוגבר בהיקף של 11-15 יח"ל.
 
2. מדעים מוגבר:
 
5 יח"ל ביולוגיה ו- 5 יח"ל כימיה.
 
3. ספרות וקולנוע:
 
5 יח"ל קולנוע- 3 יח"ל עיוניות ו- 2 יח"ל מעשיות. 3 יח"ל בספרות (המצטרפות ל- 2 יחידות החובה).
סה"כ: 5 יח"ל קולנוע ו- 5 יח"ל ספרות.
 
4. היסטוריה מורחב:
 
מגמה בהיקף של 5 יח"ל, מתוכן 2 יח"ל נלמדות כיחידות חובה. לימודי המגמה מתקיימים אחה"צ ואינם במקום לימודי מגמה.
כך יכולה התלמידה ללמוד 2 מגמות בהיקף של 5 יח"ל.