דבר ראש האולפנה - הרב אמיר אדרעי

הרב קוק זצ"ל, מתייחס בהסכמות הראי"ה, בפרק ח', לפסוק המפורסם בספר משלי: "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה" (פרק כ"ב פס' ו') ואומר את הדברים הבאים:

"כאן בפרשה קטנה זו, כל סוד החינוך הוא מונח. הננו למדים, שגם הנער, בהגיעו לגיל החינוך, כבר יש לו דרך מיוחדת, דרך שלו. ואם יש לו דרכו המיוחדת לו, אין ספק, שאנחנו הגדולים, אשר כבר התרחקנו מאותה הדרך של הנער, מפני שהימים ושטף החיים נשאו אותנו הלאה, הננו חייבים בבואנו לחנך את הנער שלנו לשוב ולהסתכל בנשמת הנער, להבין את דרכו, כדי שנוכל לחנכו על פי דרכו, ואז - ורק אז- בטוחים נהיה, שהתוצאה של חינוך כזה תהיה אותה השאיפה, אשר לה אנו עורגים, כי 'גם כי יזקין - לא יסור ממנה".

הרב קוק זצ"ל, בניסוח קצר וממצה של המושג חינוך, מלמד אותנו, כי חינוך הוא סוד. כהורים וכאנשי חינוך בכלל, קשה לנו לדעת, האם הדרך החינוכית שלנו היא נכונה. האם איננו עושים טעויות בשיקול הדעת, בהתמודדות המורכבת של סוגיות חינוכיות. זאת כנראה לא נוכל לדעת באופן וודאי. אמנם, מוסיף הרב קוק ומציין, כי סוד ההצלחה בחינוך הוא ההבנה, כי אנו חייבים לחשוב ולדבר עם החניך או הילד שלנו, בשפה המובנת לו.

התנאי להצלחה בחינוך הוא לכוון את החניך בדרכו המיוחדת לו, למצוא את הנתיבים המתאימים לו, שבהם רוצה הוא לילך ולקוות, כי בסופו של דבר, גם כאשר לא נהיה לידו – הוא ידבק בדרך שבנינו איתו יחד וישכיל לקיים אורח חיים, המתאים למורשת שהנחלנו לו כהורים וכמחנכים.

האולפנה היום מסודרת, מאוד נקייה ומהווה בית שנעים וטוב לחיות בו. בנוסף, נראה לי, שהאווירה בקרב הבנות, באופן כללי היא, שממש כיף לבוא לאולפנה. הפעילויות החינוכיות המגוונות והעשירות, לצד צוות מנהלים ומורים, המשקיעים במובנים רבים בכל התלמידות, יוצרים יחד פסיפס מדהים של אולפנה נפלאה, אשר מניפה בגאון ובאופן האמיתי ביותר את דגל היחס האישי.