דבר סגנית המנהלת - תמי סיון

 
הורים ובנות יקרות!
 
"מעשה ברבי שמחה בונים מפשיסחא, שנסע בדרך בעגלה. שקעה העגלה בבוץ ולא זזה.
ביקש העגלון מרבי שמחה בונים לעזור לו לחלץ עגלתו. "איני יכול", השיב לו רבי שמחה.
"יכול אתה, אבל אינך רוצה", השיב לו העגלון.
מאותה שעה, היה רבי שמחה מוכיח את עצמו :"יכול אתה, אבל אינך רוצה...".
 
היכולות וההצלחות שלנו תלויות, במידה רבה ברצוננו, בכוחות העומדים לרשותנו ובנכונות שלנו להשקיע. כדי לעורר את הרצון ואת הנכונות וכדי להשתמש בכוחות העומדים לרשותנו, עלינו להציב מטרות, אליהן נשאף להגיע.
הפסיכולוג ויקטור פרנקל היטיב לומר זאת בלשונו : "מי שיש לו למה שלמענו יחיה, הוא יוכל לשאת כמעט כל איך" ("האדם מחפש משמעות") .
אנו באולפנת צפירה רואים בדברים הללו מורי דרך לחינוך בנותינו.
אנו רואים את תפקידינו בהצבת יעדים ומטרות.
מטרתנו היא להציב אתגרים לתלמידותינו, ללוות אותן, ולתת להן כלים להתמודד עם המשימות העומדות בפניהן, חינוכית, לימודית, ערכית וחברתית.
 
התפיסה החינוכית של האולפנה, מאמינה בין השאר, בפיתוח הכישורים האישיים של כל תלמידה.
 תפיסה חינוכית זו, באה לידי ביטוי בשכבה זו, באמצעות העשרה בתחומים נוספים, מעבר למקצועות
הליבה ונתונים לבחירתה האישית של כל תלמידה.(מצ"ב אשכולות הבחירה).
 
 
אנו זמינים לכל שאלה, לכל סימן שאלה ולכל התלבטות. רק יחד ובתמיכה הדדית, נצליח לעמוד באתגרים החינוכיים הגדולים, העומדים בפנינו, לאורך תקופת הלימודים של בנות האולפנא.
 
לסיום!
 
מסופר על רבי ישראל מסלנט, שהלך בשעת לילה מאוחרת וראה אור מאחד הבתים. הלך לראות מיהו, שאור בוקע מביתו.
נכנס וראה סנדלר מתקן נעליים. שאל אותו מדוע הוא עובד בשעות כ"כ מאוחרות?
ענה לו הסנדלר: "כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן...".
אמר רבי ישראל: "מסנדלר זה למדתי לימוד גדול וחשוב. כל זמן שהנר דולק - נר ה' נשמת אדם, אדם יכול לתקן את מעשיו.
כל חייו, אדם יכול להמשיך לשאוף, להתקדם, לבנות ולהיבנות...
אני מאחלת לכל בת והורה, שנה טובה ושנת לימודים פוריה, מוצלחת ומלאת סיפוק ושמחה.
 
בברכת הצלחה לכולנו
תמי סיון
סגנית מנהלת חטיבת ביניים