בחינות בגרות תוכנית תלת - שנתית

 
מקצוע
כיתה י'
כיתה י"א
כיתה י"ב
תנ"ך
1 יח"ל
1-2 יח"ל
1-2 יח"ל
תושבע"פ
1
2
2
מחשבת
 
1
 
ספרות
 
1
 
לשון
1
1
 
היסטוריה
1
1
 
ביולוגיה
1
 
 
אנגלית
 
1-2
2-3
מתמטיקה
1
1-2
1-2
מגמה
 
2
3
סה"כ
6
11-14
9-12
 
 
 
במקצוע תנ"ך - קיימת אפשרות לגשת ל- 3 יח"ל או ל- 5 יח"ל.
במקצועות אנגלית ומתמטיקה- ניתן להיבחן ברמות של 3 - 4 ו- 5 יח"ל.
במקצוע מגמה- נבחנים בהיקף של 5 יח"ל בלבד.
במקצוע תושבע"פ- נבחנים בהיקף של 5 יח"ל בלבד.